Logowanie do dziennika:

  Aby zalogować się do dziennika elektronicznego należy:
 1. Wejść na stronę ppe.wrotapodlasia.pl
 2. Wpisać w odpowiednie pola swój login i hasło.
 3. Przy wpisywaniu hasła należy zwrócić uwagę na wielkie i małe litery
 4. Zaakcetować wprowadzone elementy klawiszem Enter, bądź kliknąć w niebieskie pole "zaloguj"
 5. Przy kolejnym wejściu na stronę warto zmienić hasło na inne.
 6. Uwaga

  Do systemu nie może zalogować się osoba (uczeń/rodzic), która nie przekazała wcześniej wychowawcy adresu mail.

  Procedura zmiany hasła w systemie.

  Pliki do pobrania:

  dla dla nauczycieli ():

  plik do wczytania danych osobowych na początku roku szkolnego

  dla rodziców:

  Instrukcja korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

  Spostrzeżenia i uwagi dla nauczycieli:

  Aby utworzyć rozkład zajęć i używać go w dzienniku elektronicznym należy posłużyć się odpowiednim plikiem

  Możemy go ściągnąć z poniższego łącza:

  Przykładowy wzór pliku excela z rozkładem nauczania z danego przedmiotu